<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Medresa "Džemaluddin Cauševic" Cazin - Vakifi 07 MN
    Dobrodošli na stranice Medrese "Džemaluddin Čaušević" Cazin
HOME
O NAMA
Gdje smo?
Adresa
Upis u Medresu
Život u Medresi
HISTORIJAT
Duga tradicija
Foto-arhiva - Levhe
Sadržaji objekta
OBRAZOVANJE
Nastavni plan
Nastavnici i osoblje
Učenici
AKTIVNOSTI
ASR - Školske novine
Redakcija novina
Sekcije
ARHIVA
Izgradnja Medrese
Naši vakifi
Svečano otvaranje


NAŠI VAKIFI (od M - N):
(abecednim redom)
A, B, C, Č, Ć, D, , Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, LJ, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž

   M
 * Macanović Mine, Krivaja,Cazin
 * Mahić (Asim) ef.Amir Kozarac, Prijedor
 * Mahić Rifet i Semira, B.Krupa
 * Mahmić Huse i Šerife
 * Mahmutagić ef.Dževad i supruga Sadina, V.Kladuša

 * Mahmutović rahmetli Halim
 * Mahmutović Hasib i Adila, G.Vidovska, V.Kladuša
 * Mahmutović Muhamed i Derviše, Rujnica, Cazin
 * Majetić Ubejid Majetići, Cazin
 * Majstorović Zuhdija i Tatle pred dušu sina r. Nedžada, Brekovica, Bihać
 * Makić (Ibrahima) Muhamed, Bag, Bužim
 * Makić Edin pred dušu majke r.Fatime, Bužim
 * Makić Edin pred dušu oca r.Hamida, Bužim
 * Makić Emina, Bag, Bužim
 * Makić Emina, Bužim
 * Makić Fikret, Bužim
 * Makić hadži Ibrahim, Bužim
 * Makić hadži Mehmed i hadži Hanifa, Cazin
 * Makić Hasema, Bužim
 * Makić Husein Bag,Bužim
 * Makić Miralim, Bužim
 * Makić Rasim-Husnija, Bužim
 * Malić (Mumina) Hasan i Fate, Stijena
 * Malić (Sulje) Meho Stijena,Cazin
 * Malić Fate žena Rame, Stijena
 * Malić Husein i Hasnija Stijena Cazin
 * Malić Ramo pred dušu sina r. Hazima Jakupovići, Stijena
 * Malić Ramo, Stijena
 * Mamić Hasan, V.Rijeka
 * Mašinović (Nazif) Hasnija, Crvarevac, V.Kladuša
 * Medžlis IZ-e Bihać
 * Medžlis IZ-e Sanski Most
 * Mehić Fatima za muža rahm. Hasu, Jezerski
 * Mehić Fatima, Jezerski

 * Mehić Fatima i r. Meho

 * Mehić rahm. Meho
 * Mehić Nura Mehića, Ploča-Dijelovi
 * Mehić Šaban Mehića, Ploča-Dijelovi
 * Mehmedagić (Ibrić) hadži Mehe Huse Kozarac, Prijedor
 * Mehmedagić(Ibrić) (Mehe) Hasan, Kozarac, Prijedor
 * Mehmedagić(Ibrić) (Mehe)hadži Šaban, Kozarac, Prijedor
 * Mehmedagić(Ibrić) (r.Sejde) Meho, Kozarac, Prijedor
 * Mehmedagić(Ibrić) (Šabana) Meho, Kozarac, Prijedor
 * Mehmedović Šemsudin, Tešanj
 * Mehulić Husein i Hatka, Stijena
 * Melkić Šerif i Nura, V.Kladuša
 * Memić Ahmet i Fatima, Podgredina, Cazin
 * Memić Mujo i Đula, Cazin
 * Memić Nure Podgredina, Cazin
 * Mević Huso, Bihać
 * Miljković (Mirsada) Melvin, Polje, V.Kladuša
 * Miljković Fatima i rahm.Redžep, V.Kladuša
 * Miljković hadži Mujo i r.Haseba, V.Kladuša
 * Mizić Hase i Zehrija, Cazin
 * Mizić Nermin, Cazin
 * Mokni Samir i Mokni-Miljković Haseba, V.Kladuša
 * Moranjkić Enver i Rasema, Harmanski Sokak ,Bihać
 * Muftiluk Bihaćki, Bihać
 * Muharemović hadži Ahmet i Šerife Gnjilavac, Cazin
 * Mujagić Bajrame, Čaglica
 * Mujagić Hilmija i Medžida, Čaglica
 * Mujagić Husein, Čaglica
 * Mujanović (Mustafe) Omer, Todorovo, V.Kladuša
 * Mujanović Hasnija, Todorovo, V.Kladuša
 * Mujanović Muharem, Todorovo, V.Kladuša
 * Mujanović Mustafa Todorovo, V.Kladuša
 * Mujanović rahm.Omer, Todorovo, V.Kladuša
 * Mujanović rahm.Šerife, Todorovo, V.Kladuša
 * Mujanović Sulejman, Pašin Brod, Bužim
 * Mujčić Safija, Šturlić
 * Mujdžić Elvir, Prijedor-Švedska
 * Mujezinović Hasib, Ključ
 * Mujezinović Zemina, Ključ
 * Mujić r. Bešir i Zlata, Glogovac, Cazin
 * Mujnović Husein, Bihać
 * Mulalić (Hasiba) Sema-Šemsa, Čava, Bužim
 * Mulalić (Muhameda) Irfan sa porodicom, Cazin
 * Mulalić (Mustafa) Hasan, Cazin
 * Mulalić (Rasima) Dževad, Bos.Krupa
 * Mulalić hadži Enver i hanuma Fatima, Bužim
 * Mulalić Hasibe, Cazin
 * Mulalić Mustafa i Hasibe pred dušu Mulalić Đume, Cazin
 * Mulalić Mustafa i Hasibe pred dušu Mulalić Muhameda, Cazin
 * Mulalić Mustafa, Cazin
 * Mulalić Zahida i Avdić Adila pred dušu Šarić Hanke, Cazin
 * Muminović Aziz i Šefika, Bužim
 * Muratović Husein pred dušu majke Hamide, V.Rijeka
 * Muratović Sebila, V.Rijeka
 * Musić (Ramadan ef.) Mustafa i supruga Kadire, Mali Lug, Bihać
 * Musić Ismet i Safija, Lubarda, Bužim

 * Musić Husein i Hajra
 * Mustafić (Hamida) r.Husein, Čava, Bužim
 * Mustafić (Omer) Ibrahim, r.Fatima i Emina, Brigovi, Bužim

 * Mustafić rahmetli Omer i Mustafić  rahmetli Rasima
 * Mustafić Alija, Bužim
 * Mustafić Alije( žena Alije), Bužim
 * Mustafić hadži Saća, Čava, Bužim
 * Mustafić hadži Zarif, Dobro Selo
 * Mustafić Ibrahim i Refija, Čava, Bužim
 * Mustafić Ismet i Raza, Čava, Bužim
 * Mustafić r.Malče, Čava, Bužim
 * Mustedanagić Sebiha, Cazin
 * Mustedanagić Selima pred dušu r.Abdulaha, Bosanska Otoka
 * Mušić (Ibrahim) Osme Gata, Bihać
 * Mušić Arif i Seida, Stijena
 * Mušić Fatima pred dušu roditelja Ljubijankić Mehmeda i Zlate, Bihać
 * Mušić Hamdija, Mušić(Mujagić) Emina i Mušić (Makić) Atija, Bos.Krupa
 * Muzaferović Ćatiba, Jezerski
 * Muzaferović Izet, Bosanska Krupa
 * Muzaferović Omer, Jezerski
 * Muzaferović Refika, Jezerski
 * Muzaferović Sadika, Jezerski
 * Muzaferović Smail, Jezerski

   N
 * Nadarević Bećir i Hatka Bukovica, Cazin

 * Nadarević Đula
 * Nadarević Fatima i rahm. Meho, Tržac
 * Nadarević Hasan,brat r.Husein, otac Ale i majka Ajka, Glogovac, Cazin
 * Nanić Senija i rahm. Muhamed, Bužim
 * Nezić Halil, Josipa Š.78, Gradačac
 * Nezirević Fatima, Bihać

 * Nizandžić Selima
 * Nuhanović Hasan i Zlate, Todorovska Slapnica, V.Kladuša
 * Nuhanović Husein i Ajka Todorovska Slapnica, V.Kladuša
 * Nuhić (rođ Haskić) Hasibe, Stijena, Cazin
 * Nuhić (Osmana) Rasim, Stijena, Cazin

A, B, C, Č, Ć, D, , Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, LJ, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž(klikni na sliku Vakufname radi povećanja)