Dobrodošli na stranice Medrese "Džemaluddin Čaušević" Cazin
HOME
O NAMA
Gdje smo?
Adresa
Upis u Medresu
Život u Medresi
HISTORIJAT
Duga tradicija
Foto-arhiva - Levhe
Sadržaji objekta
OBRAZOVANJE
Nastavni plan
Nastavnici i osoblje
Učenici
AKTIVNOSTI
ASR - Školske novine
Redakcija novina
Sekcije
ARHIVA
Izgradnja Medrese
Naši vakifi
Svečano otvaranje


NAŠI VAKIFI ( H ):
(abecednim redom)
A, B, C, Č, Ć, D, , Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, LJ, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž

   H
 * Hadžalić (Hase) Hasan, Cazin
 * hadži Ibrahim ef.Kudić, Kudići, V.Kladuša
 * Hadžić ( Muhamed ) Mujaga, Pištaline, Bos. Krupa
 * Hadžić Ćazim Crvarevac, V.Kladuša
 * Hadžić hadži Zuhdija i hadži Hasiba Slatina, Cazin
 * Hadžić Ismeta pred dušu oca r.Žunić(Mehe) Ramo, Skokovi
 * Hadžić Meho i Sadika, Čaglica
 * Hadžić Senija Crvarevac, V.Kladuša
 * Hadžić Smail i Emina, Vrnograč
 * Hadžipašić Ajka, Bihać
 * Hadžipašić Bajrame, Pištaline, Bos. Krupa

 * Hadžipašić Halime i Meho
 * rahm. Hadžipašić Hatija, Pištaline, Cazin
 * Hadžipašić Husein i Mevluda, Bos.Krupa

 * Hadžipašić Mehmed i Tembiha
 * hadži Hajdarević Hasib, Jezerski, B. Krupa

 * Hajrudinović (Mustafe) Ajko
 * Hajrudinović Osman i Rasima Konjodor, Bužim
 * Hajrulahović hadži Hasan, D.Koprivna, Cazin
 * Hajrulahović Kado i Hase pred dušu r.majke Đule, D.Koprivna
 * hfz.dr. Halilović Safvet, Džemaludina Čauševića 15, Visoko
 * Halkić Firduz i Šemsa, Bos. Krupa
 * Halkić Nurija, B.Krupa
 * Halkić Rujka, Zmajevac
 * Hamzagić Himzo i Hata, Hozići, B. Novi
 * Handanagić hadži Asim i Saća, Majetići
 * Handanović Fatima, Bužim
 * Handanović Hamdija, Bužim
 * Handanović Nada, Bužim
 * Handanović Rasim Čava, Bužim
 * Handanović Sejad Čava, Bužim
 * Harčević Abdulah, Jezerski
 * Harčević Hajrija, Jezerski
 * Harčević Meho i Zuhra, Jezerski
 * Harčević Salih i Kadifa, Jezerski
 * Hasanagić (Ibre) Ibrahim i Seida, Stijena
 * Hasanagić Hasan i Ramiza, B.Kafane, Cazin
 * Hasanbegović Hašim i Senija, S.Most
 * Hasanbegović Zejna, S.Most
 * Hasanić Mehmed i Mimka, Vrhpolje, S. Most
 * Hasanić Sadika, Vrhpolje, S. Most
 * Hasić Ale, Rasima Redžića 13, Bos.Krupa
 * Hasić Fatima, S.Most
 * Hasić rahm. Adem
 * Hasić rahm. Alema
 * Hebilović Fatima i r.Velija, Cazin
 * Hilić (Mustafe) Sulejman, Elkasova Rijeka
 * Hodžić (Abdulah) Muhamed, D. Koprivna
 * Hodžić Hatidža, Ključ

 * Hodžić Kado
 * Hodžić Muharem i Hamida Pištaline, Bos. Krupa
 * Hodžić-Živčić Hajrija, Sanski Most
 * Horozović Ajša pred svoju dušu i muža Tajiba i sina Hasiba Sanski Most
 * Hotić Adis, Ključ
 * Hozanović Ale za majku Ćerimu, Cazin
 * Hozanović Đulse, Cazin
 * Hozanović Mehmed, Cazin
 * Hrnić Osman, Ključ
 * Hrnjica Hatka pred dušu r.muža Huseina i sina r.Jusufa, Bihać
 * Hrštić Ibrahim, Rijeka
 * Hrustić Nihad Kozarac, Prijedor
 * Hukić Anel, S. Most
 * Hurma doo, V.Kladuša
 * Huseinović Derviš, S.Most
 * Husić Husnija, Bihać
 * Hušić Muhamed pred dušu oca rahm. Atifa, Vrnograč
 * Hušić Muhamed, Vrnograč

A, B, C, Č, Ć, D, , Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, LJ, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž(klikni na sliku Vakufname radi povećanja)