Dobrodošli na stranice Medrese "Džemaluddin Čaušević" Cazin
             "Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje. (Saveznici – El-Ahzab, 21. ajet)
e-mail: medresa1@bih.net.ba
NOVOSTI
O NAMA
Gdje smo?
Adresa
Upis u Medresu
Život u Medresi
HISTORIJAT
Duga tradicija
Foto-arhiva - Levhe
Sadržaji objekta
OBRAZOVANJE
Nastavni plan
Nastavnici i osoblje
Učenici
AKTIVNOSTI
ASR - Školske novine
Redakcija novina
Sekcije
ARHIVA
Dan vakifa 10. april
Naši vakifi
Svečano otvaranje
AKTUELNO:

* UPOZNAJTE MEDRESU

* Cazinska medresa u rebiul-ewelu

* Mevludski programi

*  Hidžab - simbol čednosti

 * Moja nova godina

      * Koliko nam je Medresa važna???

  

  
 

 

 

  


 

Vi ste posjetilac:

powered by